Ouderraad


De Ouderraad bestaat uit 6 leden, gekozen door en uit ouders met kinderen op onze school. Vanuit de school is Lotte Viet ook OR-lid.

(Foto van ouderraad-leden, met namen eronder.)
 
Naam Functie Ouder/leerkracht
Gertien van der Horst voorzitter ouder
Ineke Deunk secretaris ouder
Natalie Kamperman penningmeester ouder
Astrid Bijsterbosch lid ouder
Lotte Middelkoop lid ouder
Irma Kelkes lid ouder
Lotte Viet lid leerkracht

Onze Ouderraad houdt zich onder andere bezig met:
* onderhouden van contacten met ouders in verband met ouderparticipatie
* beheren van de ouderbijdragen
* meehelpen aan en/of organiseren van allerlei activiteiten in en om de school
* organiseren van de jaarvergadering
* meedenken over de doelstellingen van de school
* gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de MR.