Missie en visie


Woorden die bij ons op school centraal staan, zijn:
- plezier
- samenwerken
- respect en veiligheid
- zelfstandigheid
- ontwikkeling
- goede leerprestaties

Onze ambitie / visie geven we weer in 4 zinnen en 8 woorden:
Onder het motto ‘Alles wat aandacht krijgt, groeit voor kinderen…’ hebben de teams van de vier samenwerkende scholen een gezamenlijke visie vormgegeven. ‘De school is mijn tuin’ verbeeldt de gezamenlijke ambitie van het onderwijsteam DHKT (Het team) .
Het kind vormt het centrum in deze tuin. De vruchtbare bodem van de tuin is de fundering, waarbinnen kinderen tot groei en bloei komen. Kinderen staan op onze vier scholen dagelijks in directe verbinding met de natuur. Leerkrachten en kinderen leren samen te ontdekken door te leren “leren”.
Het zijn vernieuwingen voor de snelle ontwikkelingen in de 21e eeuw. Daarbij ontdekken we samen met de leerling hoe we met behulp van ICT de kinderen kunnen voorbereiden op de toekomst. Onze ambitie wordt zichtbaar door leerlingen en leerkrachten die vaardig gebruik maken van multimedia. ICT en digitale media, naast natuur en techniek, zijn belangrijke middelen waarmee onze kinderen de tuin van de toekomst instappen….. 

Kwaliteit
Alle vier scholen willen niet alleen goede kwaliteit leveren, maar wij willen ook tonen wat er is bereikt met kinderen. Kwaliteit en transparantie telt! Dat willen we niet alleen aan ouders en kinderen laten zien, maar ook samen met de ouders bereiken. Werken aan kwaliteit kunnen we niet alleen; we maken mede gebruik van de talenten en verbondenheid van kind-schoolouder. 

Doel
Ons doel: we communiceren helder en staan open voor kinderen en hun ouders.
Lees hier het volledige document ‘Alles wat aandacht krijgt …..GROEIT!