Kanjertraining


Op Dijkzicht vinden wij het heel belangrijk dat kinderen goed leren omgaan met elkaar. De kanjertraining leert kinderen te reflecteren op hun eigen gedrag. Welk gedrag levert een positieve bijdrage aan de groep en welke een negatieve? En hoe kun je gedrag veranderen, hoe los je een ruzie op, hoe kun je beter opkomen voor jezelf? De Kanjerregels gelden voor groot en klein, echt voor iedereen.
Deze training is erop gericht: