Kinderopvang


De voorschoolse en naschoolse opvang hebben we geregeld met de in Welsum gevestigde BSO ‘Natuurlijk Doen! De BSO zit in het dorphuis De Bongerd. De kinderen worden meegenomen door Ayla Broekman. Naast een gediplomeerd pedagogisch medewerker is zij tevens onderwijsassistent op Dijkzicht, een bekend gezicht voor de kinderen dus! Samen lopen ze van school naar de BSO toe. Op dit moment is er alleen op maandag en donderdag naschoolse opvang mogelijk. Kijk voor meer informatie op de website van BSO Natuurlijk doen!

BSO Natuurlijk doen! verzorgt ook voorschoolse opvang. Vooralsnog alleen op donderdagochtend vanaf 07.30 uur, maar informeer gerust naar de mogelijkheden.

Bij ons op school blijven alle kinderen tussen de middag over. Er wordt van 12.00 uur tot 12.15 uur gezamenlijk in de groep gegeten. Daarna spelen de kinderen, als het weer het toelaat, onder toezicht van een ouder op het schoolplein. Bijna alle ouders werken hieraan mee en zijn ongeveer één keer in de 3 weken aan de beurt. Op school ligt een map ter inzage, waarin de regels staan die gelden op het schoolplein en waarin je het een en ander kunt melden. Indien nodig wordt een leerkracht bij het overblijven ingeschakeld.