Dyslexie


Alle basisscholen hebben afspraken gemaakt om op dezelfde wijze om te gaan met leerlingen met leesproblemen. Uitgangspunt hierbij is het Protocol Leesproblemen en dyslexie, zoals dat is vastgesteld door het Expertise Centrum Nederlands.