Zorgorganisaties


GGD
Wanneer een leerling 5 jaar is, ontvangt hij een uitnodiging voor een onderzoek van de jeugdarts van GGD IJsselland. Dit onderzoek vindt plaats op school.

Sinds 2015 is het spraak- en taalontwikkelingsonderzoek voor 4- en 5 -jarigen opnieuw ingevoerd. Ook hiervoor ontvangt u een oproep via de GGD.

Schoolmaatschappelijke werker
Wekelijks is er bij het CJG Olst én Wijhe een inloopspreekuur van schoolmaatschappelijk werker Fransisca Kleine Schaars of jeugdverpleegkundige Cunny Ottens. Je kunt met allerlei vragen bij hen terecht, over opvoeding, moeilijk gedrag of zorgen omtrent de thuissituatie. Ze gaan zeer discreet met je hulpvraag om. Echter om jou en je kind zo goed mogelijk te helpen, brengen zij de hulpvraag eerst uitgebreid in kaart, zodat zij je daarna een concreet advies kunnen geven of je kunnen begeleiden naar de juiste hulpinstantie(s).