Engels


Het is onze doelstelling om de kinderen taalkundig gezien sterker naar het voorgezet onderwijs te leiden. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen daarom al Engelse les, volgends de methode : Take it Easy.