Gynzy iPads


Met de Gynzy iPads wordt leren echt leuker voor een leerling, want het wordt aangeboden op zijn of haar leerniveau en het wordt digitaal aangeboden op zijn eigen iPad, dus uitdagender dan op papier.

De keuze voor Gynzy iPads heeft te maken met de onderwijsvorm, die wij hanteren, waarbinnen de persoonlijke ontwikkeling van een kind centraal staat. De methoden binnen de Gynzy iPads sluiten nauw aan bij ons onderwijs, bij hoe wij kijken naar de ontwikkeling van een kind. Wat heeft een kind nodig om zich te ontwikkelen en hoe kunnen wij hem of haar daarbij ondersteunen als leerkracht. We willen onze leerlingen leren leren. We willen ze hun eigen successen laten ervaren, we willen ze zelf verantwoordelijk laten zijn voor hoe en wat ze leren. Door het invoeren van het werken met de Gynzy iPads, kunnen we onze leerlingen al deze mogelijkheden bieden en meer.