Claudia, directeurIk vind het heel belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school, dat het een fijne plek is, waar ze graag komen. Dat ze hier zichzelf durven en kunnen zijn. Maar ook dat ze gehoord en gezien worden. Alleen dan zijn ze in staat om iets te leren.

Tegenwoordig is een leerkracht niet alleen maar de meester of de juf die instructie geeft. Ze zijn ook de coach, die kinderen helpt zichzelf te ontwikkelen. Ieder op hun eigen, unieke manier. Wat er in een boekje staat, is niet meer genoeg. De kinderen moeten de aangeboden leerstof ‘doorleven’, begrijpen, vanuit het hart, hoe het werkt in de huidige samenleving. En dat doe je met elkaar, je helpt elkaar, leert van elkaar, ontmoet elkaar.

Kinderen moeten in staat worden gesteld om tijdens hun basisschoolperiode het optimale uit zichzelf te durven en kunnen halen. Daarin worden ze begeleid door onze professionele leerkrachten, en natuurlijk hun ouders. De kinderen hebben echter ook hun verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling! De driehoek ‘leerling-leerkracht-ouders’, is de basis voor goed onderwijs! Daar besteden wij dan ook veel tijd aandacht aan.

Alles wat aandacht krijgt………..GROEIT!