Saskia Henneke, intern begeleider
Dijkzicht is een gezellige dorpsschool met een zeer enthousiast team. We hebben goed zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen. Als intern begeleider is dit zeer prettig. Ik weet wie alle leerlingen zijn en wat hun behoeften zijn. Er is op onze school ruimte voor elk kind. De kinderen zorgen voor elkaar. Dit begint al in groep 1. Onze kinderen wordt geleerd, vriendelijk te zijn voor elkaar en elkaar op elk gebied te helpen.

Als Intern Begeleider ben ik het aanspreekpunt als het gaat over de zorg voor de leerling. Wanneer de leerkracht een specifieke hulpvraag over een leerling heeft, ga ik met deze leerkracht in gesprek en schakel zo nodig externe hulp in. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een orthopedagoog of een dyslexiebureau zijn. Soms is dit echter niet nodig en kan de leerkracht verder na wat ondersteuning en advies van mijn kant.

 

Ondanks mijn beperkte aanwezigheid op school ben ik altijd via de mail (link naar emailadres) bereikbaar. Binnen het onderwijsteam DHKT Klaver ben ik ook als IB-er werkzaam op de Holsthoek en Tellegen.