Caroline Lippmann, leerkrachtom de week woensdag en donderdag en vast op vrijdag: groep 5-6-7-8

om de week op woensdag en donderdag: groep 1-2-3-4


Dijkzicht is een kleinschalige, maar vooral een laagdrempelige school, waar een fijne, gemoedelijke sfeer heerst. We werken met een klein team, waardoor de (communicatie)lijnen tussen iedereen, ook met ouders en kinderen, heel kort zijn. De ouderbetrokkenheid bij onze school is groot.  

De kinderen zijn verdeeld in 2 combinatiegroep, een onder- en bovenbouw. Er wordt onderling veel samengewerkt, waardoor de kinderen veel van elkaar leren. Waar een kleine school groot in kan zijn, zijn juist die groepsoverstijgende activiteiten, waarbij de hele groep of zelfs de hele school betrokken is. Het is leuk om te zien hoe kinderen van verschillende leeftijden met elkaar spelen en elkaar helpen. Daar kan ik echt van genieten.

Het is fantastisch om de ontwikkeling te volgen van een net binnengekomen kleuter, of zelfs peuter tijdens onze meespeelochtenden in onze peutergroep, tot bijna puber in groep 8. Ik vind het ontzettend leuk om de verschillende  belevingswerelden te ervaren en te beleven.

Specialiteiten:

·        Kanjertraining

·        Kindgesprekken

·        De wereld van het jonge kind