Rita van Zanten, leerkracht en locatiecoordinatorHet leuke van Dijkzicht is de kleinschaligheid. De kinderen kennen elkaar, helpen elkaar en leren van elkaar. Vooral in de combinatiegroepen is dat voortdurend aan de orde. Kinderen krijgen daardoor eigenwaarde en zelfvertrouwen.

In de kindgesprekken, die wij regelmatig met de kinderen voeren, kan een kind aangeven wat hij goed kan en wat zijn werkpunten nog zijn. Daar kan hij dan mee aan de slag. Kinderen werken zoveel mogelijk op hun eigen niveau. Ook dat kan op een klein school. Je wordt niet meteen raar gevonden als je iets niet goed kunt. Er zijn altijd dingen die jij als kind goed kunt, dat zijn jouw persoonlijke talenten!

Ik wil de kinderen meegeven, dat ze mogen zijn wie ze zijn, welk ‘niveau’ ze dan ook hebben. Jij doet ertoe, maar ook de ander doet ertoe. De sociale ontwikkeling van een kind is superbelangrijk en daar besteden wij op school veel aandacht aan.

Specialisaties:

·        Intern cultuurcoördinator

·        Gedrag-expert in opleiding

·        Kindgesprekken

·        Jenaplan

·        Kanjertraining