Lotte Rutgers, leerkracht
De missie die we samen hebben opgesteld, ‘Alles wat aandacht krijgt…..GROEIT’ , komt helemaal tot zijn recht, alleen al door de ligging van onze school. Dijkzicht ligt in ontzettend mooie omgeving, vlakbij de IJssel en in de groene natuur.
 
We werken met kleine groepen, waardoor we veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van de kinderen hebben. Door de 2 combinatiegroepen kan iemand heel eenvoudig op verschillende niveaus werken, zonder direct van groep te moeten wisselen. Het onderlinge vergelijken neemt hierdoor af, het heeft geen zin, waardoor ook de kans op pestgedrag verder afneemt. Kinderen zijn bij ons op school zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ik zie mezelf als coach. Ik bied hen de leermiddelen aan die ze nodig hebben, zodat zij zich kunnen ontwikkelen op hun tempo en hun manier. 
 
Naast groepsleerkracht ben ik op school ook de gymdocent. Ik vind het heerlijk om samen met de kinderen veel te bewegen, niet alleen tijdens de gymles trouwens! Daarnaast vind ik werken op de computer erg leuk. Dit komt in mijn groep ook weer terug door bijvoorbeeld het werken aan vlogs, videoclips, verschillende presentatievormen en oefenvormen online. Online werken is niet meer weg te denken binnen de huidige maatschappij, ik vind het heel belangrijk dat voor het werken hiermee al een stevige basis wordt gelegd tijdens de basisschoolperiode.

Specialisaties:
 

·        Vakleerkracht gym

·        Kanjertraining

·        Master taal- en dyslexiespecialist