Ouderbijdrage


Voor alle leerlingen geldt een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,- per jaar. Hier worden onkosten die gemaakt worden met Sinterklaas, kerst e.d. van betaald. Dit bedrag kan in termijnen of in 1 keer betaald worden.

Voor het schoolreisje en het schoolkamp betaal je apart.