Medezeggenschapsraad


Dijkzicht is een school, waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen. Dat kan alleen als we er samen onze schouders onder zetten. Wij, van de Medezeggenschapsraad (MR), vinden het heel fijn als ouders laten weten wat ze van de gang van zaken op school vinden. Onze MR bestaat uit:

(Foto van MR-leden, met namen eronder.)
 

Naam

Functie

Ouder/leerkracht

Caroline Lipmann

voorzitter

leerkracht

Lisette Hamer

secretaris

ouder

Lotte Rutgers

lid

leerkracht

Sabine Uitslag

lid

ouder


In een goede onderlinge samenwerking worden de belangen van de kinderen optimaal behartigd. Bij sommige besluiten heeft de directie ook instemming van de Medezeggenschapsraad nodig. In andere gevallen heeft de MR een adviesrecht.

Heb je een goed idee? Zijn er zaken waar je je aan stoort? Heb je een vraag voor de MR? Laat het weten aan een MR-lid, kom naar een vergadering of mail het ons obsdijkzicht@de-mare.org!
De agenda’s en notulen hangen op het prikbord in onze school.