Kinderraad


Op onze school hebben we een Kinderraad. Onder leiding van een ouder bespreekt deze raad belangrijke zaken die met school te maken hebben. Wij zijn trots op deze raad en nemen hun adviezen heel serieus.


Kinderraad 2018-2019: Mathijs, Femke, Marjolein en Ilse

Door de Kinderraad hebben kinderen inspraak op school. De kinderen denken na over wat ze graag zouden willen veranderen en zetten zich in voor de school. Ze leren om weloverwogen plannen en ideeën op te stellen. De Kinderraad geeft advies aan de Medezeggenschapsraad. Door de Kinderraad zijn kinderen nauw betrokken bij het wel en wee op school.

Eerst wordt er in de groep besproken wat de Kinderraadleden gaan inbrengen tijdens de vergadering. Na afloop van een vergadering vertellen de vertegenwoordigers in de groep wat het antwoord op hun vraag, de oplossing voor hun probleem of de reactie op hun idee is.

Heb jij een goed idee? Heb je een vraag voor de Kinderraad? Kijk wanneer ze vergaderen op de schoolkalender en laat het weten aan de vertegenwoordigers van jouw stamgroep!
Alle agenda’s en notulen zijn op school beschikbaar en hangen op het prikbord in de hal.


Bedankt! Geert, Justin, Ilse en Marjolein


voor het werk dat jullie voor school hebben gedaan in het schooljaar 2016-2017.


Bedankt! Stijn, Geert, Susan en Marit


voor het werk dat jullie voor school hebben gedaan in het schooljaar 2015-2016.


Bedankt! Mike, Beau, Tristan en Justin

voor het werk dat jullie voor school hebben gedaan in het schooljaar 2014-2015.