Stagnerende leerprestaties


Wanneer een leerling merkt dat hij de leerstof niet bij kan houden, kan dit van invloed zijn op zijn gedrag. De reden hiervoor kan zowel binnen de cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling liggen.
Wanneer de oorzaak binnen de cognitieve ontwikkeling ligt, wordt in eerste instantie door de leerkracht binnen de groep gekeken wat mogelijk is om de leerling, op zijn leerniveau, er weer bij te krijgen.

Bijvoorbeeld door het aanbieden van extra lesstof, waarmee de leerling in de groep en thuis, samen met de ouders, aan de slag kan. Blijkt dit niet voldoende, dan bekijkt de leerkracht, samen met de ouders en intern begeleider, wat er dan aangeboden kan worden binnen de school of dat er ondersteuning van buiten de school kan worden ingezet.

De samenwerkingsdriehoek tussen leerkracht, ouders en intern begeleider is, in dit traject, heel belangrijk. In deze driehoek staat het kind en het leren van het kind centraal. Het is dus ook erg belangrijk om met het kind het gesprek aan te gaan.