Ons onderwijs


Onze school is een samenleving in het klein. Wij vinden het belangrijk dat onze school een plek is waar kinderen, ouders en leerkrachten met plezier naar toe gaan.

Om dit waar te kunnen maken, hebben wij voor een manier van onderwijs gekozen, waarbij het niet alleen om kennisoverdracht gaat, maar ook om de persoonlijke ontwikkeling van het kind. We hechten veel waarde aan het zelfstandig en zelfverantwoordelijk lerend bezig zijn, individueel en in groepjes. Ieder kind is per slot van rekening uniek. Bij het aanbod van lesstof kijken we waar het kind aan toe is, niet naar de geboortedatum.

We werken met 2 groepen, waarin 4 verschillende leeftijden bij elkaar zitten.